Obecny sezon w uprawie kapustnych zostanie zapamiętany jako wyjątkowy pod względem presji szkodników. Na pierwszy plan wysuwają się masowe naloty tantnisia krzyżowiaczka dewastujące znaczne areały upraw kapustnych właściwie w całej Polsce. Nie bez znaczenia jest także żerowanie mączlika warzywnego. W dniach 28-29 lipca pracownicy firmy Syngenta wybrali się na Litwę aby zlustrować kilka plantacji kapusty białej. W centrum uwagi znalazły się zagadnienia związane ze zdrowotnością i doborem odmian.

Kapustne w lepszej kondycji niż w Polsce

Dostatek wody wraz z odpowiednim żywieniem roślin sprawił, że kapusty które obecnie osiągają gotowość do zbioru na Litwie są dorodne. Presja ze strony szkodników była mniejsza niż w naszym kraju. Mączlik warzywny jest tu wciąż niezbyt powszechny, choć zapewne będzie się rozpowszechniał. Na niektórych polach uaktywnił się jednak dość mocno tantniś krzyżowiaczek. Są kwatery, gdzie liście są mocno uszkodzone. Konieczna jest ochrona insektycydowa – mówi Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta. Ze względu na sąsiedztwo upraw rzepaku ozimego w okresie stosunkowo niskich temperatur tantniś krzyżowiaczek posiada dogodne siedlisko wczesną wiosną. Gdy rzepak zaczyna dojrzewać i staje się mniej atrakcyjny, szkodnik masowo przenosi się na pola, w których uprawia się gatunki kapustne. Problem na Litwie jest brak rejestracji na preparaty, którymi można zwalczać tego odpowiadającego za poważne straty szkodnika.

Stoisko Syngenty cieszyło się zainteresowaniem
Stoisko Syngenty cieszyło się zainteresowaniem
Szkody wyrządzane przez tantnisia krzyżowiaczka były widoczne, ale nie aż tak jak na niektórych polskich plantacjach
Szkody wyrządzane przez tantnisia krzyżowiaczka były widoczne, ale nie aż tak jak na niektórych polskich plantacjach

Najchętniej uprawiane odmiany

Odmiany wczesne z gamy firmy Syngenta, które są najchętniej uprawiane na Litwie, to Mirror F1, Kevin F1, Factor F1, Grepala F1 i Veronor F1. Pierwsza nadaje się także do uprawy tunelowej, sadzi się ją w dużym zagęszczeniu wynoszącym 45-50 tys. szt/ha. Okres wegetacji odmiany to 50-53 dni. Bardzo podobną charakterystykę ma odmiana Kevin F1. Wykształca jednak w sprzyjających warunkach większe główki, których masa dochodzi do 2 kg. Dobrze sprawdza się na lżejszych glebach. Także wczesną odmianą o dużej główce jest Veronor F1. Odmiana Grepala F1 wymaga nieco dłuższego okresu wegetacji, który średnio wynosi 68-72 dni. Jest sadzona w nieco rzadziej niż poprzednio omawiane odmiany. Tu 35-40 tys. szt./ha jest liczba optymalną. Jest to odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu. Factor F1 wykształca duże główki, których masa dochodzi do 6 kg. Mimo dużych rozmiarów są bardzo odporne na pękanie. Odmiana dobrze się przechowuje. Bolikor F1 to odmiana kapusty, która dobrze znosi dłuższe pozostawienie na polu. Poza uprawa polową dobrze spisuje się pod płaskimi okryciami.

Na Litwie uprawia się także odmiany o długim okresie wegetacji. Jedną z tych, którą cechuje największa liczba dni potrzebnych do uzyskania dojrzałości do zbioru jest Socrates F1. Okres wegetacji trwa tu 130-145 dni. To duża kapusta do późnego kwaszenia. Odmianę Kingstonia F1 także rekomenduje się do kwaszenia, choć jest to ciekawa propozycja do uprawy na świeży rynek. Obie rosną w obsadzie 30-32 tys. szt./ha. Zieloną barwę, nawet po długim okresie przechowywania zachowuje Cilion F1. To późna kapusta, która rośnie powoli. Okres jej wegetacji trwać może nawet 160 dni. Odmiana Zenon F1 nie tylko wyróżnia się główkami wyjątkowo odpornymi na pękanie, ale także zdolnością adaptacji do najróżniejszych warunków uprawy.

Seminarium kapustne

Wyrazem dążenia do zwiększania zasobu wiedzy i wdrażania innowacji jest partycypacja litewskich ogrodników w spotkaniach branżowych. W dniu 29 lipca miejsce miało spotkanie zorganizowane przez Litewskie Stowarzyszenie Producentów Warzywn  w gospodarstwie Vidmantasa Girdzijauskasa zlokalizowanym pod Kiejdanami w centralnej Litwie. To duży, produkcyjny podmiot, gdzie jednym z wiodących uprawianych gatunków jest kapusta biała, która była głównym tematem prelekcji i dyskusji. W trakcie pokazów polowych głos zabrał Władysław Tokarczyk. Mówił o ochronie upraw przed szkodnikami, a także o sposobach radzenia sobie z kiłą kapustnych. Problem ten na Litwie ma obecnie znaczenie marginalne, jednak można się spodziewać, że wraz ze wzrostem produkcji warzyw kapustnych dotknie on także Litwinów.