Sezon 2015 okazał się bardzo trudny dla producentów kalafiorów. Pozwolił zarazem docenić wartość niektórych odmian, które mimo niesprzyjających warunków uprawy wytworzyły bardzo dobrej jakości róże i pozwoliły uzyskać dobry plon handlowy. Takimi odmianami okazały się odmiany Gohan F1, Clapton F1, Clarina F1, Claforsa F1 czy nowa odmiana Guideline F1. Zapraszamy na film.