Rynkowo o kapuście z Konferencji Syngenta

0
872

Tegoroczny, kapuściany sezon znów napawa optymizmem. Czy jest to trwały trend i czego można się spodziewać w nadchodzącym sezonie, jakie odmiany uprawiać i z jakimi zagrożeniami trzeba się liczyć oraz jak nim przeciwdziałać można było dowiedzieć się na Konferencji Kapuścianej zorganizowanej 24 stycznia w miejscowości Stawiszcze koło Sieradza.

Nowe lepsze odmiany dzięki zaawansowanej hodowli

Syngenta to uznana na świecie firma zajmująca się hodowlą i wprowadzaniem do obrotu nowych odmian, kapusty. Co roku testuje się w niej kilkaset odmiany, z których często nawet kilka kreacji wprowadzane jest do produkcji towarowej. Nowe odmiany to również coraz lepsza sprzedaż nasion, co przekłada się na dochody firmy i możliwość inwestowania m.in. w programy hodowlane. Wprowadzane na rynek odmiany szybko stają się standardami uprawowymi w wielu regionach świata. Syngenta jest pierwszą w Europie i trzecią na świecie firmą nasienną w segmencie warzyw kapustnych, które na świecie uprawiane są na około 4,8 mln ha, z tego w Europie na 450 00 ha, a w Azji na 3,6 mln ha. Ważnymi producentami kapusty w Afryce są np. Kenia (60 000 ha), Tanzania (50 000 ha) oraz Uganda (35 000 ha). Na tym kontynencie uprawia się głównie odmiany dające duże główki, stad ważną w uprawie odmianą jest tam np. Novoton F1.

Uczestnicy Konferencji Kapuścianej z zainteresowaniem słuchali o trendach na rynku tego warzywa

Kapusta w Europie

W Europie ważnymi producentami są np. kraje Beneluksu, gdzie kapustę uprawia się na 3340 ha (a kapustne łącznie na 16 500), najważniejsze są tutaj odmiany do długiego przechowywania, nawet do sierpnia. Jak informował Zenon Małek z firmy Syngenta, dzięki wprowadzeniu nowych szybko dorastających odmian (czytaj również) na rynku następują pewne zmiany. Ważne jest aby takie odmiany były w tzw. typie duńskim, a więc miały twarde i zbite główki. We Francji kapustę uprawia się na około 1600 ha (kapustne 18600 ha, dominuje tutaj kalafior). W Niemczech kapusta rośnie na około 7500 ha (całkowita powierzchnia to 18 500 ha) i tutaj produkcja jest zbliżona do specyfiki produkcji kapust w Polsce, gdzie najważniejszy jest segment kapust do przetwórstwa (gdzie odmiany firmy Syngenta ma dominujący udział) oraz do przechowywania. Ubiegły rok z uwagi na suszę spowodował zmniejszenie plonów kapust do przechowywania o około 20%, a do przetwórstwa o 40% w Niemczech. Trzeba wiedzieć, że odmiany do przetwórstwa uprawiane są w tym kraju w większości bez nawadniania. Miniony sezon pokazał, że mimo tak dużej suszy dobrze udał się Novoton F1.

W Polsce kapustę uprawia się na powierzchni około 18 000 ha (całkowita powierzchnia upraw kapustnych szacowana jest na około 42 000 ha). W przypadku Rosji, która jeszcze do niedawna była najważniejszym importerem polskich kapust, trzeba się liczyć z tym, że kraj ten będzie w coraz większym stopniu sięgał po to warzywo z takich krajów jak Kazachstan czy Uzbekistan.

Jedną z niezawodnych kapust w warunkach suszy jest NovotonWielka Brytania i Skandynawia uprawia kapustę na około 6700 ha (całkowita powierzchnia kapustnych to 28 500 ha). W tych krajach kapustę uprawia się głównie w bardzo dużych gospodarstwach, z czego w największym roczny areał uprawy tego warzywa przekracza 400 ha. Produkowane tutaj kapusty są w większości przetwarzane. Jeśli kapusta sprzedaje się na rynku na główki wówczas w sprzedaży są te o masie około 1,5 kg.

Prognozy na rynku kapusty

Jak informował Z. Małek w przypadku Holandii nie należy się spodziewać wzrostu nasadzeń. W Niemczech natomiast może mieć miejsce nieznaczny wzrost produkcji kapusty – odmian do przetwórstwa – maleje tutaj jednak rynek odmian do przechowywania. Trzeba się również liczyć z tym, że zmniejszanie areału uprawianych kapust w Niemczech będzie prawdopodobnie stałym trendem związanym z brakiem następców w wielu gospodarstwach lub przeznaczaniem pól w głównym regionach kapuścianych pod farmy wiatrakowe. Również w Polsce obserwuje się ograniczanie skali nasadzeń kapusty, głównie z uwagi na brak wystarczającej liczy osób do zbioru tego warzywa. Dlatego w opinii specjalisty na znaczeniu będą zyskiwały odmiany, które będzie można zbierać mechanicznie. Jedną z takich kreacji jest np. Toreador F1. To nowa odmiana kapusty głowiastej z portfolio firmy Syngenta. Ma fenomenalnie wyrównane główki, dzięki czemu można je zbierać mechanicznie, jest to odmiana typowa do uprawy na lato. Jest również bardzo tolerancyjna na wciornastka, nie ma drugiej na rynku takiej odmiany, którą można uprawiać na zbiór letni – mówił Z. Małek.

Torreador to jedna z nowych odmian kapusty od Syngenta