Podstawą sukcesu w uprawie i dystrybucji  warzyw, jest takie działanie, które zapewni z jednej strony umiejętne  wykorzystanie zasobów naturalnych gospodarstwa, w połączeniu  z optymalnym  spełnianiem potrzeb rynku i oczekiwań  klientów. W przypadku kapusty głowiastej białej wymagania te można spełnić poprzez uprawę takich niezawodnych odmian jak Zenon F1, Zielonor F1, Prodikos F1 i Storidor F1.

Odmiany kapusty dopasowane do klimatu i wymagań rynku

Firma Syngenta, w ostatnich latach wprowadziła na rynek wiele nowych odmian kapusty, doskonale dopasowanych do warunków klimatyczno – glebowych Polski, stając się jednocześnie liderem na rynku w tym segmencie. Bezpieczeństwo produkcji warzyw zapewnić mogą odmiany niezawodne, stabilne w plonowaniu i dające szansę na dobre plony, jak i wysoką jakość surowca.

Kapusta głowiasta biała jest nie tylko warzywem powszechnie uprawianym w Polsce, ale ciesząca się dużym zainteresowaniem konsumentów. W stanie świeżym spożywanym jest praktycznie przez cały rok, podobnie zresztą w formie przetworzonej (kwaszonki). Dlatego wyzwaniem dla producentów, specjalizujących się w uprawie kapusty, jest możliwość dostarczania jej przez cały rok – i to produktu o możliwie niezmiennie wysokiej jakości przez cały sezon. Jest to możliwe gdy wybierze się do uprawy odpowiednie odmiany kapusty.

Jakość – to zapewniają odmiany kapusty z portfolio Syngenta – tu Zenon

W okresie zimy, kiedy kapusta dostarczana jest z przechowalni, wielu odbiorców zwraca uwagę na jej cechy jakościowe oraz wygląd i przydatność do sprzedaży. Takie wymagania spełniają niewątpliwie odmiany kapust z portfolio firmy Syngenta przeznaczone do długiego przechowywania.

Odmiany kapusty do przechowywania

Odmiana kapusty białej Zenon F1 stabilnie plonuje w różnych warunkach uprawy. Nawet na słabszych stanowiskach i przy okresowych niedoborach wilgoci, dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu cechuje ją relatywnie silny wigor i wysoka zdrowotność roślin. Wieloletnie wyniki badań zarówno w Polsce i Niemczech potwierdzają przydatność odmiany do uprawy na glebach o niższej zawartości składników pokarmowych, w tym azotu. Powyższe badania potwierdziły stabilność plonowania przy niższych dawkach tego składnika, co przekłada się na wymierne oszczędności finansowe dla producentów. O wartości odmiany Zenon, świadczy rosnący z roku na rok areał jej uprawy w Polsce, praktycznie od samego początku jej wprowadzenia na rynek.

Zenon to odmiana która zdobyła już duże uznanie polskich producentów

Gospodarstwa które mają do dyspozycji niezbyt żyzne gleby, powinny wybierać odmianę Zenon F1 .

Dla gospodarstw które muszą konkurować na rynku w okresie długiego przechowywania i nastawiają się na zaopatrzenie odbiorców w okresie do maja czerwca, w „żywo” zielone główki kapusty, doskonałym wyborem będzie Zielonor F1.

Zielonor oferuje jakość zielonej główki, nawet po okresie przechowywania

Zielonor F1 jest połączeniem wysokiego plonu oraz nieporównywalnej jakości główek o intensywnie zielonym kolorze nawet po bardzo długim przechowywaniu

Dodatkową wartością odmiany Zielonor, jest głębsza niż u innych odmian  warstwa zielonych liści. To sprawia, że główki po przygotowaniu do sprzedaży  są nadal intensywnie zielone – nawet po obraniu liści zewnętrznych. To sprawia, że Zielonor jest uznana odmianą w obrocie handlowym, chętnie wybieraną przez konsumentów.

Prodikos to odmiana zapewniająca duże, dobrze wypełnione i zdrowe główki kapusty

Odmianą dzięki  której otrzymać można wyższe parametry wagowe główek, np. przydatnych do produkcji gołąbków jest  z kolei odmiana Prodikos F1

Odmiana ta pomimo 140 dniowego okresu wegetacji dobrze plonuje nawet przy nieco późniejszym terminie sadzenia. Wytwarza ona kształtne i zdrowe główki, dobrze osłonięte liśćmi okrywowymi. Jednolita struktura liści wewnętrznych, sprawia, że świetnie nadaje  się na gołąbki co jest cechą niezwykle ważną w segmencie kapust użytkowanych po długim przechowaniu.

Na długi okresy przechowywania, firma Syngenta poleca odmianę Storidor F1. Wytwarza ona główki o masie 2,5 – 3,5 kg, o atrakcyjnym mocno zielonym kolorze, utrzymujące barwę w trakcie przechowywania. Polowa tolerancja na trudniejsze warunki uprawy,  oraz wysokie osadzenie główek (na wysokim głąbie) – to cechy usprawniające  zbiór, oraz wydatnie wpływająca na zdrowotność w trudnych warunkach pogodowych. W trakcie wegetacji, odznacza się silnym i szybkim wzrostem, szybko rozrastającą się rozetą liściową, zatrzymująca parowanie wody oraz tłumiącą zachwaszczenie wtórne.

Storidor to odmiana o stabilnym wzroście i dobrym wyrównaniu na polu

Bardzo istotną cechą odmiany Storidor jest relatywnie krótki okres wegetacji, specyficzny sposób wzrostu główki (zbitość nawet we wczesnych okresie) przy tendencji do ciągłego przyrostu masy.

Ponadto ogromną wartość uzyskuje producent po okresie przechowywania, w postaci „szybkości” i „łatwości” obierania liści zewnętrznych oraz bardzo niskiego odpadu. Te czynniki charakterystyczne dla odmiany Storidor zostały już docenione przez wielu producentów na Zachodzie Europy.

Uprawiając kapustę warto postawić na odmiany Syngenty. To dobra inwestycja. Zapraszamy do kontaktu.