Na ogół bardzo harmonijnie w tym roku przebiega wegetacja wczesnych odmian gatunków kapustnych. Sprzyja temu aura – praktycznie nie wystąpiły do tej pory warunki stresowe, takie jak znaczne spadki temperatur, czy nadmierne nasłonecznienie. Przebieg warunków pogodowych sprawił też, że prace w gospodarstwach wykonywane były w odpowiednich momentach, we właściwej sekwencji.

Dobra kondycja wczesnych odmian kapusty białej

Te odmiany, które cechuje wczesna pora wegetacji, takie jak ‘Mirror F1’, czy ‘Veronor F1’ wysadzone w drugiej połowie lutego dzięki rozkładom temperatur dadzą zbiór w okresie deklarowanym przez producenta nasion, firmę Syngenta. Plantatorzy zarówno z okolic Łęczycy jak i spod Krakowa, czy generalnie z południowej Polski szacują, że inauguracja wycinania kapust przypadnie na 25 kwiecień. Jest to termin stosunkowo wczesny, ale wszystko wskazuje na to, że jakość plonu będzie bardzo wysoka – mówi Władysław Tokarczyk, doradca z firmy Syngenta. Obecnie ogrodnicy przygotowują się do odkrycia kapusty uprawianej w tunelach. Warunki w nich panujące są zupełnie komfortowe, jednak na zewnątrz rozkład dobowych temperatur i zapowiadane opady deszczu stwarzają sprzyjające okoliczności do przejścia z uprawy pod osłoną foliową do wariantu polowego. Jeśli sprawdzą się prognozy meteorologiczne, to ryzyko lekkich przesuszeń, podwiędnięć czy oparzeń słonecznych powszechnych co roku  jest minimalne. Okres hartowania uprawy powinien więc przebiec łagodnie.

Udane kalafiory

Obserwowana obecnie kondycja wczesnych odmian kalafiorów odzwierciedla ich potencjał genetyczny. Wegetacja przebiega bardzo poprawnie, nie zaskakuje plantatorów niemiłymi niespodziankami. Aktualny stan upraw pozwala przypuszczać, że początek zbiorów przypadnie około długiego weekendu majowego. Główny wysyp warzyw – kapusty i kalafiorów – pochodzących w wczesnej produkcji spodziewany jest natomiast między 7 a 15 maja. Większość późniejszych odmian kapustnych została już wysiana. Dotyczy to zwłaszcza warzyw o najdłuższym okresie wegetacji.