Zenon F1
Zenon F1

Cechy odmiany:

  • okres wegetacji 130 – 140 dni
  • wysoki plon
  • doskonałe przechowanie
  • odporność na fuzariozę
  • stabilne plonowanie w różnych warunkach uprawy
  • doskonała struktura wewnętrzna
  • silny wigor i zdrowotność roślin
  • przechowanie

 

 

Zastosowanie:

Przeznaczona do długiego przechowania